Naslov:

Komparativna analiza fosfoproteoma sojeva bakterije Streptomyces rimosus koji proizvode oksitetraciklin

(Comparative phosphoproteome analysis of Streptomyces rimosus oxytetracycline producers strains)

 

 

 

Petak, 07. listopada 2022. godine u 11.00 sati

u predavaonici - 008 Geološkog odsjeka, Horvatovac 102 a, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Dr. sc. Ksenija Zahradka, viša znanstvena suradnica, IRB, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće, PMF, Zagreb

Dr. sc. Saša Kazazić, viši znanstveni suradnik, IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, PMF, Zagreb

 

Mentor: dr. sc. Dušica Vujaklija, znanstvena savjetnica, IRB, Zagreb

 

 

Sažetak:

Streptomiceti su višestanične bakterije složenog životnog ciklusa. Najpoznatije su po genetičkom potencijalu za sintezu antibiotika širokog spektra u koje spadaju i tetraciklini od izuzetnog komercijalnog značaja. Već desetljećima se bakterija Streptomyces rimosus koristi za proizvodnju oksitetraciklina (OTC) čija godišnja potrošnja prelazi 108 kg. Biosinteza antibiotika je kontrolirana kompleksnim signalnim putevima koji uključuju i fosforilacije proteina. Kako bi rasvijetlili regulatorne mehanizme uključene u procese odgovorne za rast i sintezu OTC-a u ovoj doktorskoj radnji je primjenom spektrometrije masa po prvi put istražen (fosfo)proteom bakterije S. rimosus G7 i visokog proizvođača OTC-a (soj 23383). Određena je dinamika sinteze (fosfo)proteina tijekom rasta ovih bakterija, a ostvareni rezultati su korelirani s procesima uključenim u biosintezu antibiotika i staničnu diferencijaciju. Identificirano je 4053 proteina (~50% proteoma) te 433 fosfoproteina od kojih je 203 fosfoproteina pronađeno samo kod soja 23383. Funkcionalna karakterizacija i analiza dinamike fosforilacije ovih proteina dali su posve novi uvid u fosfoproteom streptomiceta općenito. Identificirana je do sada neopisana posttranslacijska modifikacija niza proteina koji su važni za staničnu diobu i metabolizam te sintezu antibiotika i odgovor na stres.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti