Obrana će se održati u PONEDJELJAK, 22. travanj 2024. godine u 11.00 sati dvorani BO6, PMF, Marulićev trg 20 II, Zagreb 

Disertacija nosi naslov: Razvoj koncepata botanike kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Development of botanical concepts through elementary and secondary education

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Dario Hruševar, PMF, Zagreb
  2. prof. dr. sc. Ines Radanović, PMF, Zagreb
  3. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, PMF, Split

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Kovačić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Mentori:

  1. prof. dr. sc.  Božena Mitić, red. prof. u trajnom izboru, PMF, Zagreb
  2. prof. dr.sc. Andrej Šorgo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru,Slovenija

 

Sažetak:

Ovim je istraživanjem analizirana usvojenost koncepata botanike kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te međuodnosi sa stavovima i interesima učenika, studenata i nastavnika za botaniku. Istraživanje je diskontinuirano provođeno tijekom 15 godina, prije i poslije stupanja na snagu novog kurikuluma Prirode i Biologije te prije i poslije online nastave. Pismene provjere provedene su u tiskanom obliku ili online, a anketno istraživanje online. Utvrđeno je da je usvojenost botaničkih koncepata mala, a zbog neprimjerenih nastavnih programa dolazi do stvaranja brojnih miskoncepcija, od kojih neke nastaju i tijekom edukacije studenata nastavničkih profila. Interesi i stavovi učenika najveći su za procese u biljnom organizmu, a učitelja i nastavnika za ekologiju biljaka. Međutim, interesi i stavovi učenika ne mogu se povezati s usvojenošću koncepata botanike, kao ni uspješnost učenika s interesima nastavnika, koji smatraju važnim znanje o biljkama, ali dosadnom školsku botaniku. Na temelju ovog istraživanja identificirane su miskoncepcije i predložen potencijalni novi kurikulum botanike.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti