Obrana će se održati u ČETVRTAK, 25. travanj 2024. godine u 10.30 sati u dvorani 007, Geološki odsjek, PMF, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:Odgovor uročnjaka (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) s promijenjenom ekspresijom gena BPM i DMS3 na toplinski stres

Response of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh with modified BPM and DMS3 gene expression to heat stress

 

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Mirta Tkalec, PMF, Zagreb
  2. prof. dr. sc. Nataša Bauer, PMF, Zagreb
  3. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg, Agronomski fakultet, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević, Agronomski fakultet, Zagreb

Mentor: prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, PMF, Zagreb

 

Sažetak:

Proteini BPM i DMS3 sudjeluju u regulaciji rasta i razvoja te prilagodbi biljaka na okolišne uvjete. Učinak toplinskog tretmana istražen je u biljaka uročnjaka s prekomjernom (oeBPM1 i oeDMS3) i smanjenom (amiR‑bpm i dms3‑1) ekspresijom tih proteina te biljaka divljeg tipa. Fenotipizacijom je dokazan smanjeni rast linija oeBPM1 i dms3‑1 u kontrolnim uvjetima, a toplinski tretman uzrokovao je inhibiciju rasta u divljeg tipa te linija oeDMS3, oeBPM1 i amiR‑bpm. U liniji dms3‑1 tretiranoj u kasnijem razvojnom stadiju zabilježena je povećana stopa rasta. Sve linije tretirane u stadiju klijanaca akumulirale su protein HSP90, no indukcija HSP70 ovisila je o genskoj pozadini biljaka. U linijama oeBPM1 i amiR‑bpm primijećeni su oprečni odgovori na stres – u prvoj liniji je zabilježena smanjena fotosintetska učinkovitost, a u drugoj povišena aktivnost antioksidacijskih enzima. U liniji oeDMS3 izmjerena je povišena aktivnost peroksidaza, a linija dms3‑1 pokazala je veću osjetljivost fotosinteze unatoč povećanju sadržaja prolina i aktivnosti katalaze. Dobiveni rezultati ukazuju da promijenjena ekspresija gena BPM nema jednoznačnu ulogu u termotoleranciji, ali da je za otpornost u stadiju klijanaca potrebna prisutnost funkcionalnog proteina DMS3.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti