Obrana će se održati:

 

UTORAK, 30. travnja 2024. godine u 13.00 sati u dvorani BO-P3 soba 213, PMF, Ravnice 48, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov: 

 

Područje kretanja i odabir staništa crvenokljune čigre (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) tijekom sezone gniježđenja u okolici Zagreba

Home range and habitat choice of the Common Tern (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) during breeding season near Zagreb

 

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Zoran Marčić, PMF, Zagreb
  2. prof. dr. sc. Ivana Maguire, red. prof. u trajnom izboru, PMF, Zagreb
  3. dr. sc. Luka Jurinović, viši znan. suradnik, Hrvatski veterinarski institut

Zamjena: dr. sc. Sanja Barišić, znan. suradnica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju

 

Mentor: nasl. izv. prof. dr. sc. Jelena Kralj, viša znanstvena suradnica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju  

 

Sažetak:

Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) gnijezdi se u Hrvatskoj, često kolonijalno, na šljunkovitim i kamenitim otočićima duž Jadrana te u porječju Save i Drave. Najveće su kolonije ove vrste u Hrvatskoj kontinentalne, no te se populacije danas zbog ljudskoga pritiska gotovo u potpunosti gnijezde na umjetnim staništima. U sklopu ove disertacije, u trima znanstvenim publikacijama istraženi su odabir staništa kontinentalne populacije crvenokljune čigre i njihovo kretanje među kolonijama pomoću GPS-UHF uređaja za praćenje. Utvrđena su područja hranjenja crvenokljunih čigri koje se gnijezde u okolici Zagreba, od kojih je najvažnije područje Save kod Hrušćice. Potvrđena je preferencija ptica koje se gnijezde na koloniji Siromaja 2 za hranjenje na plićim dijelovima rijeke. Prvi put dokumentirano je izviđanje odraslih ptica tijekom aktivnoga gniježđenja. Rezultati su ovoga istraživanja korisne spoznaje i smjernice za pozicioniranje umjetnih gnjezdilišta, aktivnosti restauracije riječnih ekosustava i procjenu utjecaja zahvata na crvenokljune čigre.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti