Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu »Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije« na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći akademski stupanj doktora znanosti.

Uvjete natječaja pogledajte u oglasu u narodnim novinama (NN 36/2018).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8246851.html

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti