Rad znanstvenika Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivana Biljan, Ivan Kodrin, Željka Soldin, Marijana Đaković i donedavna studentica, Nina Popov (trenutno zaposlena na Institutu Ruđer Bošković), objavili su rad Elucidating the Origins of a Range of Diverse Flexible Responses in Crystalline Coordination Polymers u vrhunskom časopisu Chemistry of Materials (IF 9,567) Američkog kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover) koju je ilustrirao donedavni student kemijskog odsjeka, Toni Lijić.

U radu je prikazana skupina kristala strukturno sličnih jednodimenzijskih koordinacijskih polimera kadmijevih(II) halogenida s halogenpiridinskim ligandima, koji pokazuju neočekivani raspon različitih mehaničkih odziva, od plastične preko elastične savitljivosti do krtosti. Prvi put opisane su i razlike u plastičnoj savitljivosti kristalnih metalo-organskih materijala s fascinantnom pojavom tečenja i rastezljivosti kristala. Uočeni mehanički fenomeni istraženi su sinergijskim pristupom koji je uključivao teorijske i različite eksperimentalne metode poput mikroskopije atomskih sila, difrakcijskih i termičkih metoda te niza po mjeri dizajniranih eksperimentalnih postupaka. Prikazano istraživanje pokazuje da je prilagodljivost kristala na primjenu mehaničke sile kontrolirana ugađanjem jakosti međumolekulskih interakcija, te prema mišljenju recenzenata predstavlja tour-de-force u području istraživanja suodnosa strukture i svojstava kristalnih materijala.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekta „Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (FlexibleCrystals, IP-2019-04-1242)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti