Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Sanda Rončević

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Pismeni ispiti iz svih kolegija Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 26. studenoga 2021. u predavaonicama A1 i A2,
u dva vremenska termina:

  1. od 09:00 do 12:00 sati
  2. od 13:00 do 16:00 sati

 

Završni kolokviji iz svih Praktikuma Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 26. studenoga 2021. u predavaonicama A1 i A2,
u vremenskom terminu od 13:00 do 15:00 sati.

 

Točan raspored održavanja pismenih ispita i završnih kolokvija iz pojedinih kolegija po predavaonicama i vremenskim terminima bit će oglašen na web-stranicama Zavoda za analitičku kemiju dan prije održavanja ispitnog roka.

 

Prijave i odjave:

Ispiti se prijavljuju isključivo putem studomata do

UTORKA 23. studenoga 2021., do 08:00 sati

i odjavljuju isključivo putem studomata do

ČETVRTKA, 25. studenoga 2021., do 08:00 sati.

Studenti koji izlaze na ispit 4. ili 8. put (ispit pred povjerenstvom) trebaju prijaviti ispit u  Uredu za studente do PETKA, 19. studenoga 2021.

 

Mole se studenti da prilikom dolaska ne ulaze u zgradu fakulteta već pričekaju ispred glavnog ulaza. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na držanje propisane udaljenosti. Mole se studenti da ponesu zaštitne maske te da ih koriste prilikom ulaska u zgradu i tokom cijelog trajanja ispita. Tokom ulaska u zgradu potrebno je dezinficirati ruke.

Autor: David Klarić
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan