Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Sanda Rončević

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Usmeni ispit iz kolegija Instrumentna analitika 1 održat će se prema navedenom rasporedu:

Utorak 8. veljače 2022.

10:00 h                                                                    11:30 h

1. Bojan Kuridža                                           1. Kristina Delaš

2. Kristina Babić                                           2. Lucija Drempetić

3. Mateja Cader                                            3. Mateja Dupelj

4. Tena Cmrk                                                 4. Božena Lovrić

5. Laura Čehulić                                            5. Kristina Gunčević

 

Srijeda 9. veljače 2022.

10:00 h                                                                11:30 h

1. Robert Horn                                              1. Emanuela Plejić

2. Mislav Kaličanec                                      2. Dominik Prišćan

3. Morena Mikulec                                       3. Matea Rukavina

4. Matej Pavlinić                                           4. Josipa Sarjanović

5. Karlo Ojdanić                                            5. Tin Županović 

 

Autor: Sanda Rončević
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan