Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Povijest i filozofija kemije

Šifra: 72926
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Predavanja
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kratki pregled povijesti filozofije znanosti i njezine temeljne postavke. Teorija spoznaje (ontologija i epistemologija) i znanstvena metodologija. Protokemija i alkemija - izvori, filozofijske postavke i prijelaz prema suvremenoj kemiji. Nastanak i razvoj temeljnih kemijskih koncepata (kemijski elementi, periodni sustav, molekularna struktura, reakcijski mehanizmi), kemijskog jezika i modela. Problem redukcionizna, holizma i emergencije (kemija, kvantna kemija i kvantna mehanika). Kemija i teorija kompleksnosti (razine kompleksnosti, kemijska kinetika i teorija kaosa). Kemija između fizike i biologije. Kemija i umjetnost.


ISHODI KOLEGIJA: Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
- razaznati temeljna načela znanstvene metodologije
- prepoznati filozofske spoznaje koje proizlaze iz kemijskog učenja
- znati smjestiti kemiju u okvir prirodoslovlja, posebno njezine dodirne točke s ostalim znanostima
- upoznati povijesne okvire u kojima je nastala kemija
- prepoznati znanstvena načela unutar kojih su nastali temeljni kemijski koncepti: element, tvar, strukturna teorija, periodni zakon, načela kemijskih promjena, elektronske teorije
Literatura:
  1. D. Grdenić, Povijest kemije, Školska knjiga, Novi Liber, Zagreb 2001.

    J. A. Berson, Chemical discoveru and the logician's program, Wiley-VCH, Weinheim, 2003. 2

    H. Vančik, Philosophy of Chemistry and Generalization of the Concept of Complexity, in Chemistry in the Philosophycal Melting Pot, Peter Lang, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 2
Položen : Praktikum fizike
Položen : Praktikum opće kemije 2
Položen : Računalni praktikum 2
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Drage kolegice i kolege,

 

snimka današnjeg predavanja postavljenaje na mrežu i možete joj pristupiti ovdje, a prezentacija je dodana u Repozitorij kolegija.

U preporučenoj i obaveznoj literaturi, ovo predavanje obuhvaća gradivo pokriveno poglavljem XVI. u 'Short history of chemistry', (Partington); XII. u '12 predavanja iz filozofije kemije' (Vančik), te 20.,u 'Povijest kemije' (Grdenić).

Kao dodatnu lektiru uz ovo predavanje, možete pročitati članak pod rednim brojem 13 na popisu (Lord Rutherford (1871–1937): The Newton of the Atom and the Winner of the Nobel Prize for Chemistry, 1908).

Oni koji žele znati više, na sljedećim poveznicama mogu pronaći niz članaka o povijesti hrvatske kemije od XIX. stoljeća do danas:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9999

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=20769

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60702

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=136273

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=43761

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121241

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106323

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti