Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalni praktikum 1

Šifra: 38181
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Danijel Namjesnik - Vježbe u praktikumu
Katarina Radman, mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Osnove rada na računalu: osnove korištenja operacijskih sustava Microsoft Windows i Linux, Pisanje znanstvenog teksta: osnove korištenja programa Microsoft Word, tehnička obrada teksta, ubacivanje formula, slika i tablica u tekst, osnovna pravila pisanja fizikalnih jedinica i veličina, obrada slika, korištenje referencija. Tablični proračuni: osnove korištenja programa Microsoft Excel, unos, formatiranje i sortiranje podataka, crtanje grafova, tablični proračuni. Izrada računalnih prezentacija: osnove korištenja programa Microsoft Powerpoint, osnovna pravila izrade računalnih prezentacija, vizualno oblikovanje prezentacije, korištenje efekata.

ISHODI UČENJA:
- koristiti operacijske sustave Microsoft Windows i Linux
- koristiti program Microsoft Word za pisanje znanstvenog teksta
- koristiti program Microsoft Excel za numeričku i grafičku obradu podataka
- izraditi prezentacije u programu Microsoft Powerpoint
Literatura:
  1. Materijali s predavanja.
  2. Lj. Miljaš: PC škola-Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002.
  3. W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling: Numerical Recipes in Pascal, Cambridge University Press, Cambridge, 1989
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Upisivanje završne ocjene iz Računalnog praktikuma 1 i potpisivanje indeksa održat će se 4. i 5. veljače 2019. od 10.00 do 12.00 sati u praktikumskim prostorijama Zavoda za fizikalnu kemiju (soba 206, 2. kat).

Studenti moraju doći osobno, s indeksom, a ispit moraju prethodno prijaviti u sustavu ISVU.

Rezultati kolokvija i završne ocjene vidljive su svakom studentu individualno po prijavi na ovu web stranicu.

Datum ispitnog roka na studomatu NIJE datum unosa ocjene u indeks.

Svi studenti koji se nisu stigli prijaviti sami bit će prijavljeni naknadno. Drugog roka neće biti.

Autor: Danijel Namjesnik
Popis obavijesti

Repozitorij