KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Obavijesti

Nema vijesti!

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti OVDJE.
Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471


Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α–aminokiselinama i njihovim derivatima

petak, 20. studenoga 2020. godine u 10.45 sati, u predavaonici ­­­A1

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Obrani se možete pridružiti putemTeams platforme. Poveznica na dogadaj za online praćenje: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmFkNDExNmYtYzIxZC00MGJhLTg4ZjItNzQwMmNjNmNhZGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22876309ef-7667-4cc4-8efb-3e0f87106946%22%2c%22Oid%22%3a%22f58855ab-607a-4423-8097-82e69c340fca%22%7d

                 

                  Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

                 1. prof. dr. sc.Željka Soldin, PMF, Zagreb

                 2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur.., IRB, Zagreb

                 3. prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

                 Zamjena: izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić

Autor: Jasna Dubrović
Popis obavijesti