Repozitorij

Upis na Diplomske sveučilišne studije kemije

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) primaju se 24. i 25. rujna 2019. godine u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb, u uredovno vrijeme: od 12 do 14 sati.

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene preslike):

a) OBRAZAC za prijavu (potrebno ga je dostaviti i e-poštom u elektroničkom obliku kao Word dokument na adresu: upisi@chem.pmf.hr).

b) dokaz o državljanstvu

c) rodni list

d) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

f) dokumente za priznavanje dodatnih bodova

g) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u, Sveučilšta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta.*

*Ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih kolegija ne trebaju dostavljati pristupnici koji su završili preddiplomske studije navedene u priloženom dokumentu, a koji nisu polagali dodatne predmete izvan upisanog studijskog programa.

 

h) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604020-105 i opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija"

i) za pristupnike koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje visokoškolskih inozemnih kvalifikacija.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka. Pravila razredbenog postupka i uvjeti za upis na Kemijski odsjek opisani su u tekstu Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020.

Obavijest o upisu (rang lista) bit će objavljena 30. rujna 2019. u 12:00 sati na web-stranicama i oglasnim pločama Kemijskog odsjeka PMF-a.

Autor: Željka Soldin
Popis obavijesti