Repozitorij

Upis na Diplomske sveučilišne studije kemije

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Upisi u prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer: istraživački i smjer: nastavnički) provodit će se u:

četvrtak, 3. listopada i petak, 4. listopada 2019. 

od 11 do 14 sati u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Na upis je potrebno donijeti:

a) izvorne dokumente, ukoliko su pri prijavi za razredbeni postupak predane ovjerene preslike;

b) jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm);

c) potvrdu o prebivalištu, odnosno presliku osobne iskaznice;

d) potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn, uplaćenih na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604070-105 i opis plaćanja "Za upis na diplomski studij".

 

Pristupnici na rang-listi koji se ne upišu u navedenom roku gube pravo upisa na diplomski studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, sve dok se ne popuni upisna kvota.

Autor: Željka Soldin
Popis obavijesti