Repozitorij

Upis na Diplomske sveučilišne studije kemije

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) u akademskoj godini 2020./2021. mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.

S obzirom na interes studenata i radi omogućavanja upisa kvotom definiranog broja studenata (70) na diplomski sveučilišni studij kemija; smjer: istraživački, iznimno je povećan broj mjesta po granama za upis u akademsku godinu 2020./2021. te je upisna kvota po granama sada sljedeća: analitička kemija (34), anorganska kemija (32), biokemija (27), fizikalna kemija (28) i organska kemija (34).

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta. Odgovor  na  prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva dana od podnošenja žalbe.

 

Potvrda upisa:

Molimo pristupnike da najkasnije do nedjelje, 11. listopada 2020. u 12 sati, obavezno potvrde namjeru upisa slanjem e-maila na adresu upisi@chem.pmf.hr na način da u Predmetu/Subject maila napišu: Potvrda upisa Prezime i ime, redni broj na rang listi (npr. Potvrda upisa Horvat Ivan - broj 5). Nakon potvrde upisa potrebno je izvršiti uplatu troškova upisa u iznosu od 350 kn te potvrdu o uplati proslijediti na email adresu: upisi@chem.pmf.hr.

 

Podatci za uplatu:
Uplatitelj: Prezime i ime
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj primatelja: 604070 -105-OIB studenta
Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za upis na diplomski studij"

 

Upis studija:

Upisi će se provoditi putem Studomata 12. i 13. listopada 2020. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako nisu e-mailom potvrdili namjeru upisa te nakon slanja potvrde upisali studij najkasnije 13. listopada 2020. putem Studomata. U slučaju problema tijekom upisa putem Studomata molimo javiti se ISVU koordinatorici Kemijskog odsjeka, prof. dr. sc. Željki Soldin na e-mail zeljka@chem.pmf.hr ili broj telefona 01 4606 348.

U slučaju odustajanja pristupnika pravo upisa imat će sljedeći kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova ispod upisne crte.

Nakon upisa putem Studomata, pristupnici su obvezni doći potpisati unaprijed generirani ugovor u Referadi prema sljedećem rasporedu:
14. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 1 do 25 na rang listi
15. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 26 do 50 na rang listi
16. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 51 do 70 na rang listi, i nastavnički smjer.

 

Autor: Ivan Kodrin
Popis obavijesti