Repozitorij

Upis na Diplomske sveučilišne studije kemije

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2022./2023. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, Petra Goričanec Nemet i  Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Prijave na diplomski studij odvijat će se on line. Aplikaciji za prijavu na razredbeni postupak pristupit ćete putem poveznice:

https://upisi.pmf.hr/diplomski

Sva dokumentacija koju će trebati uploadati je propisana Natječajem.

Naknade za troškove razredbenog postupka i upisnina u akademskoj godini 2022./2023. definirani su u skladu s Natječajem:

  • cijena naknade za troškove razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u visini 200,00 kn (26,4 EUR ) po studijskom programu.

          Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se prema sljedećim podacima:

           Uplatitelj: Prezime i ime
           Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
           Model: 00
           IBAN: HR5823600001101522208
           Poziv na broj primatelja: 604020-105-OIB studenta
           Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za razredbeni postupak diplomskog studija"

           Presliku potvrde o uplati naknade za troškove razredbenog postupka ćete priložiti u okviru aplikacije za prijavu na                               diplomski studij.

        

  • cijena upisa studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u visini 350,00 kn (46,45 EUR).

           Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa uplatom prema sljedećim podacima:

           Uplatitelj: Prezime i ime
           Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
           Model: 00
           IBAN: HR5823600001101522208
           Poziv na broj primatelja: 604070-105-OIB studenta
           Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za upis na diplomski studij"

Autor: Mirta Rubčić
Popis obavijesti