Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Gemologija

Šifra: 44098
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodno predavanje ? obuhvat kolegija i uvodni pojmovi. Geologija nalazišta dragog kamenja. Kristalna optika u gemologiji. Optički efekti kod dragog kamenja. Teorija boja ? uzroci obojenja dragog kamenja. Gemološki instrumenti. Metode gemoloških ispitivanja. Sistematika minerala/dragog kamenja. Rijetko drago kamenje. Organske tvari kao drago kamenje. Dijamant ? graduiranje i imitacije. Sintetsko drago kamenje. Imitacije, kompozitno drago kamenje i tretmani. Obrada dragog kamenja i sistematika rezova. Seminar.
Literatura:
 1. Read, P. Gemmology. 2nd edition. Butterworth ? Heineman, London, 1999.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Čobić:

  Zimski semestar: četvrtkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Ljetni semestar: utorkom 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru. 

  Konzultacije se u pravilu odvijaju u kontaktnom obliku, s mogućnošću komunikacije preko MS Teams platforme. 

   

  Lokacija: MPZ 12

Obavijesti

Pismeni ispiti iz Gemologije i Geologije mineralnih ležišta u redovnom ljetnom ispitom roku održat će se u utorak 21. lipnja, odnosno 05. srpnja u 8 h u MPZ1.

Usmeni ispiti u prvom ispitnom roku održat će se u petak, 24. lipnja u 10 h u MPZ1 prema naknadno objavljenom rasporedu.

Usmeni ispiti u drugom ispitnom roku održat će se isti dan kad i pismeni ispit. 

Autor: Andrea Čobić

Repozitorij

Repozitorij je prazan