Geologija krša

Izbornik predmeta

Geologija krša

Šifra: 44085
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Martinuš - Predavanja
Izvođači: Maja Martinuš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest proučavanja krša. Pristupi proučavanju krša (speleološki, deskriptivni, genetski). Tektogenetska klasifikacija krša (orogenski, epiorogenski). Voda u kršu (geokemijski i hidrološki aspekt). Raspored krša u svijetu. Krš Dinarida (ltostratigrafija, tektonika, vrijeme okršavanja). Morfološka evolucija krša.

Ishodi učenja:

Studenti poznaju geomorfološke oblike u kršu i njihov nastanak.
Studenti poznaju različite modele krša i njihov značaj u speleogenezi.
Studenti mogu procijeniti ugroženost krških voda od zagađenja.
Studenti mogu interpretirati izdašnost izvora u kršu i veličinu sliva na osnovi geoloških podataka.
Studenti poznaju geotehničke rizike u kršu i mogu procijeniti stupanj ugroženosti podzemnih voda te preporučiti zaštitne mjere.
Literatura:
  1. Bahun, S. Juračić, M. (2002): Geologija krša. Interna skripta. PMF
  2. Ford, D., Williams, P. (1992): Karst geomorphology and hydrology. Chapmann & Hall, London
1. semestar
Obvezni izborni kolegij za Geologiju i paleontologiju (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!