Geologija mora

Geologija mora

Šifra: 44100
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Pikelj - Predavanja
Izvođači: Kristina Pikelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest istraživanja mora. Morfologija i geneza oceanskih prostora. Sedimentacija i sedimenti u moru. Elementi fizičke oceanografije važni za nastanak i raspored sedimenata u moru (valovi, struje, morske mijene). Morska voda i hidrogeni sedimenti. Obale, morska razina i njihove promjene. Odraz klimatskih promjena na sedimente i sedimentaciju u moru. Organizmi i morsko dno. Sedimenti u esuarijskim i antiestuarijskim sustavima. Koncept vremena zadržavanja pojedinih tvari u moru. Dubokomorski sedimenti. Paleooceanografija. Sredozemlje i Jadran. Temelji geološkog kartiranja podmorja. Uzorkovanje i rad na moru.

Ishodi učenja:

Osnovno znanje i razumijevanje međuovisnosti prirodnih znanosti (fizika, kemija, biologija, geologija) u istraživanju mora.
Shvaćanje širine obuhvata geoloških disciplina.
Shvaćanje i razumijevanje vremenske i prostorne dimenzije procesa na Zemlji.
Osnovna sposobnost opisivanja rješenja na apstraktnoj razini.
Sposobnost upotrebe jednostavnih kvantitativnih metoda i njihova primjena u geološkim problemima.
Osnovno shvaćanje odgovarajućih modernih tehnologija i njihove primjene.
Sposobnost učenja i izučavanja uz učinkovito iskorištavanje utrošenog vremena i fleksibilnost.
Literatura:
  1. Juračić, M.: Geologija mora (http://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/geomor_b)
  2. Selbold E. & Berger W.H.: The Sea Floor. An introduction to Marine geology. Springer Verlag, Berlin, 1996.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!