Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kristalografija

Šifra: 44090
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Principi izvoda kristalnih klasa i pregled kristalnih formi u njima. Kristalometrija (dvokružni refeleksni goniometar), gnomonska, stereografska i paralelnoperspektivna projekcija kristala. Sfernotrigonometrijski račun. Principi izvoda Bravaisovih rešetki i prostornih grupa. Recipročna rešetka i njena primjena na objašnjenje difrakcijskih slika. Osnove matričnog računa.
Literatura:
  1. Borchardt-Ott, W. (1995): Crystallography, Springer Verlag, Berlin, 307.
  2. Rousseau, J.-J. (1998): Basic crystallography, John Wiley & Sons, New York, 414 str.
  3. Klein, C. (2002): Mineral Science, John Wiley & Sons, New York, 641 str.
  4. Nesse, W.D. (2000): Introduction to mineralogy, Oxford University Press, Oxford
2. semestar
Obvezni izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Darko Tibljaš:

    Konzultacije uživo su moguće u terminima nakon nastave, a osim toga on-line i uživo prema dogovoru.

    Lokacija:

Obavijesti

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu, 21.9.2022., održat će se prema sljedećem rasporedu:

-u 8:00 sati pismeni ispiti iz Mineralogije, Opće mineralogije, Osnova elementne i fazne analize i Kristalografije

Pismeni ispiti održat će se u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda.

-usmeni dio ispita održat će se prema sljedećem rasporedu u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda:

u 8:15 - Aleksandra Čuljat, Sarah Hrgovan i Dora Martinjak

u 9:00 - Anđela Baraba

u 9:30 - Magdalena Novoselić, Vanesa Petričević i Iva Špiranec

u 11:15 - Lara Fureš, Sanja Pribolšan i Petra Šoštarić-Vulić

u 17:00 - Ana Rukavina (ispit će se održati u velikoj predavaonici MPZ-a)

Autor: Ena Topalović