Mikropaleontologija II

Izbornik predmeta

Mikropaleontologija II

Šifra: 44107
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj - Predavanja
Izvođači: Blanka Cvetko Tešović - Vježbe u praktikumu
Đurđica Pezelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Foraminifere (karakteristike, tehnike uzorkovanja u recentnim i subrecentnim sedimentima, metode laboratorijske obrade, taksonomija). Primjena foraminifera u analizi dubokomorskih okoliša. Foraminifere: pokazatelji ekoloških promjena u slijedu okoliša rubni ? morski ? šelf i padina. Foraminifere u uvjetima međuplimske ravnice. Ostrakodi (karakteristike, uzorkovanje, taksonomija) iz morskih i slatkovodnih okoliša u rekonstrukciji paleookoliša. Radiolarije i planktonske foraminifere u rekonstukciji paleoecenagrafskih promjena. Primjene dijatomeja, vapnenačkog nanoplanktona, dinoflagelata i polena pri rekonstrukcijama paleookoliša. Primjene ekološki utemeljene biostatistike u Mikropaleontologiji (klasteri, indeksi).

Ishodi učenje:

Poznavanje i razumijevanje uloge mikrofosila u paleoekologiji, paleooceanografiji, paleoklimatologiji i biostratigrafiji.
Primijeniti poznavanje taksonomije i ekologije na analiziranje evolucije foraminifera.
Primijeniti statističke metode i povezati fosilne foraminifera sa starosti naslaga i paleoekologijom okoliša.
Prepoznati različite vrste mikrofosila u nepoznatom uzorku, te na osnovu njih rekonstruirati i interpretirati geološku povijest tog područja.
Sposobnost usvajanja naprednih mikropaleontoloških metoda.
Literatura:
  1. Haq, B.U. & Boersma, A., 1998, Introduction to Marine Micropaleontology. Elsevier
  2. Brasier, M.D., 1985, Microfossils. George Allen & Unwin
  3. Haslett, S.K. (ed), 2002. Quaternary Environmental Micropaleontology, Arnold/Oxford Univ. Press publ.
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Na osnovi Odluke Odsječkog kolegija Geološkog odsjeka od 16. travnja 2020. za kolegij Mikropaleontologija II odobreni su ishodi učenja i način vrednovanja studenata u nastavi na daljinu tijekom ljetnog semestra ak. god. 2019./20.

Ishodi učenja:

Poznavanje i razumijevanje uloge mikrofosila u paleoekologiji, paleooceanografiji, paleoklimatologiji i biostratigrafiji. Primjena statističkih metoda, rekonstrukcija i interpretacija geološke povijesti područja na osnovu prepoznavanja različitih vrsta mikrofosila u nepoznatom uzorku.

Način kontinuiranog praćenja i vrednovanja studenata:

Individualizirane domaće zadaće - min. 6×

Prilagođeni kolokviji / međuispiti u zadanom vremenu; pisano i online – do 2x

Autor: Đurđica Pezelj

Poštovani studenti,

on-line nastava iz drugog dijela kolegija (kod. izv. prof. D. Pezelj) početi će prema rasporedu, u srijedu 22.04.2020. u 12.15 i odvijati će se preko jitsi.meet servera. Detalji na poveznici https:// www.pmf.unizg.hr/phy/video_predavanja.

D. Pezelj

 

Autor: Đurđica Pezelj

Mikropaleontologija II

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!