Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikrofiziografija stijena

Šifra: 41052
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polarizacijski mikroskop. Petrogeni minerali kod magmatskih, metamorfnih, sedimentnih i piroklastičnih stijena.Određivanje mineralnog sastava, struktura, tekstura, odnosa između minerala i reakcija. Klasifikacija stijena prema IUGS shemama ili preporukama. Kisele intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Neutralne intruzivne i efuzivne magmatske stijene. Bazične intruzivne, efuzivne i žične magmatske stijene. Ultrabazične magmatske stijene. Piroklastiti i vulkanska stakla. Granica dijageneze i metamorfizma. Sedimentne stijene kao protoliti metamorfnih stijena.Vrlo niski stupanj metamorfizma (VLGM). Niski stupanj metamorfizma (LG). Srednji stupanj metamorfizma (MG). Visok stupanj metamorfizma (HG). Anateksis. Ultrametamorfizam. Metamorfne stijene bez preferirane orijentacije (granofels, hornfels, mramor, kvarcit). Određivanje stabilnih mineralnih parageneza, reakcije između minerala i njihov grafički prikaz, približno određivanje uvjeta nastanka. Specifične strukture i mikroteksture kod sedimentnih stijena.

Ishodi učenja:

Sposobnost samostalnog rada pomoću polarizacijskog mikroskopa.
Sposobnost samostalne identifikacije nepoznatih minerala uz pomoć podataka iz literature.
Poznavanje i razumijevanje optičkih svojstava minerala u funkciji njihove identifikacije u nepoznatom uzorku.
Osnovno poznavanje procesa nastanka i izmjene čestih petrogenih minerala te povezivanje tih procesa s optičkim svojstvima minerala.
Sposobnost naprednog povezivanja optičkih svojstava minerala s njihovim kristalografskim i kemijskim svojstvima potrebnih za petrološka razmatranja.
Sposobnost samostalnog poduzimanja istraživanja i odabira odgovarajućih istraživačkih postupaka pomoću polarizacijskog mikroskopa.
Literatura:
 1. Vernon, R.H. (2004): A practical guide to Rock Microstructure.- Cambridge University Press, 594 p.
2. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

  U vrijeme COVID-19 pandemije, konzultacije se odvijaju dominantno elektroničkim putem. Za dogovor o terminu konzultacija studenti se mogu javiti e-poštom ili putem platforme MS Teams. U iznimnim situacijama (isključivo prema prethodnom dogovoru) konzultacije su moguće i kontaktno, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera (dezinfekcija, distanca, maska).

  Lokacija: MPZ

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 28 od 28
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] MFS - početak nastave u ljetnom semestru Objavljeno 25. 2. 2021. u 21:17  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava u ak. godini 2020./21. Objavljeno 3. 2. 2021. u 09:54  ( Zorica Petrinec )
[^] Vrednovanje u nastavi na daljinu Objavljeno 20. 4. 2020. u 08:08  ( Zorica Petrinec )
[^] Teorijski materijal za samostalnu obradu Objavljeno 19. 3. 2020. u 10:29  ( Zorica Petrinec )
[^] Termini ispita 28.6.2019. Objavljeno 27. 6. 2019. u 09:12  ( Zorica Petrinec )
[^] Završetak nastave i ispiti Objavljeno 12. 6. 2019. u 18:30  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava - četvrtak 23.5. Objavljeno 17. 5. 2019. u 15:45  ( Zorica Petrinec )
[^] Odgoda: međuispit - magmati Objavljeno 3. 5. 2019. u 14:14  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 14. 5. 2019. u 13:43  (Zorica Petrinec)
[^] Nastavak nastave - metamorfne stijene Objavljeno 30. 4. 2019. u 11:32  ( Zorica Petrinec )
[^] Dodatni termini nastave Objavljeno 23. 3. 2019. u 15:49  ( Zorica Petrinec )
[^] Promjena termina nastave Objavljeno 12. 3. 2019. u 14:47  ( Zorica Petrinec )
[^] Važno: Odgoda početka nastave Objavljeno 28. 2. 2019. u 14:13  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave u ljetnom semestru 2018./19. Objavljeno 22. 2. 2019. u 11:49  ( Zorica Petrinec )
[^] Ispit 21.6.2018. Objavljeno 20. 6. 2018. u 11:16  ( Zorica Petrinec )
[^] Termini za nadoknadu Objavljeno 28. 5. 2018. u 09:09  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava u petak, 18.5. i 25.5.2018. Objavljeno 16. 5. 2018. u 10:15  ( Zorica Petrinec )
[^] Nastava 11.5.2018. Objavljeno 10. 5. 2018. u 09:51  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave - raniji termin!!! Objavljeno 26. 2. 2018. u 10:11  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 26. 2. 2018. u 19:35  (Zorica Petrinec)
[^] Početak nastave Objavljeno 24. 2. 2017. u 11:56  ( Zorica Petrinec )
[^] Važno – termini nastave 8.4. i 13.4. Objavljeno 4. 4. 2016. u 08:17  ( Zorica Petrinec )
[^] IZMJENA - početak nastave Objavljeno 3. 3. 2016. u 14:24  ( Zorica Petrinec )
[^] Ocjene Objavljeno 26. 6. 2015. u 10:53  ( Zorica Petrinec )
[^] Završetak nastave Objavljeno 15. 6. 2015. u 15:18  ( Zorica Petrinec )
[^] Termini nastave 3. i 5. lipnja Objavljeno 1. 6. 2015. u 12:51  ( Zorica Petrinec )
[^] VAŽNO!!! Termini nastave za ovaj tjedan Objavljeno 25. 5. 2015. u 11:17  ( Zorica Petrinec )
[^] Važno!!! Nastava 22.5.2015. Objavljeno 22. 5. 2015. u 06:06  ( Zorica Petrinec )
[^] Podjela po grupama za vježbe iz Mikrofiziografije stijena Objavljeno 9. 3. 2015. u 09:22  ( Zorica Petrinec )
[^] Dogovor i početak nastave Objavljeno 5. 3. 2015. u 07:26  ( Zorica Petrinec )

Pravila studiranja za ljetni semestar ak. god. 2020./21.

Ispitni rokovi: petkom, drugi i četvrti tjedan ispitnih rokova; petkom u izvanrednom ispitnom roku

Uvjeti za dobivanje potpisa:  Redovito pohađanje on-line i kontaktne nastave, pregledani zadaci za samostalni rad, pregledana samostalna izvješća
 

Način provjere znanja i polaganja ispita:

 • zadaci za samostalni rad (min. 6×)
 • kolokviji (samostalna izvješća o mineralnom sastavu, strukturi i teksturi stijena u mikroskopskom preparatu; – min. 2×)
 • pismeni i usmeni ispit

 

Ispit se sastoji od:

 1. pismenog ispita (izrada samostalnog izvješća o mineralnom sastavu, strukturi i teksturi zadanog preparata)
 2. usmenog ispita (interpretacija preparata iz pismenog dijela, razumijevanje pojmova iz mineralne optike i petrologije) 

Konačna (završna) ocjena temelji se na srednjoj ocjeni svih dijelova ispita (ukupno 50%) te kontinuiranog vrednovanja rada kroz semester (zadaci za samostalni rad + kolokvij, ukupno 50%).

 


Opće inforamcije o izvođenju kolegija u akad. god. 2019./20.

IZNIMNO: Izvođenje nastave on-line u ljetnom semestru 2019./20.

Za ovaj je predmet postavljen e-kolegij u sustavu MS Teams na koji se korisnici mogu prijaviti korištenjem AAI identiteta. Isti je dostupan za instalaciju u sklopu Office 365 paketa financiranog od strane RH ili kao pojedinačni program koji se može dodati nekoj starijoj inačici sustava Office koju već imate instaliranu na računalu. Sve informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama SRCE-a.

Studenti kroz sustav dobivaju zadane zadatke koji se temelje na radu na tzv. virtualnom mikroskopu, rješavaju ih samostalno te prijavljuju u sustav do zadanog datuma, koji je u pravilu kraj termina redovite nastave za taj tjedan.

Docentica pregledava i stavlja komentare u digitalnu verziju zadaće, te vraća studentima uz popratni komentar u kojoj je mjeri zadaću potrebno korigirati i vratiti na ponovni pregled.

Primjena sustava MS Teams omogućava puno bržu i efikasniju komunikaciju nastavnika i studenata, pri čemu svi studenti imaju mogućnost uvida u komentare i odgovore na sva postavljena pitanja, što ovaj oblik nastave čini koliko-toliko prikladnom zamjenom za izravnu kontaktnu nastavu.

Ukoliko pojedini studenti imaju tehničkih poteškoća sa pristupanjem sustavu i razmjenom sadržaja, moguća je i uobičajena komunikacija putem e-maila.

 

 

Redovno odvijanje nastave u kontaktnom obliku

Kolegij Mikrofiziografija stijena predstavlja nadogradnju na kolegije Petrologija, Sistematska mineralogija i Mineralna optika te podrazumijeva vladanje gradivom navedenih predmeta.

   Osnovni je cilj kolegija povezivanje dosadašnjih teorijskih znanja sa opažanjima na mikroskopskoj razini te mogućnost interpretacije procesa koji su sudjelovali u nastanku stijene. Da bi to bilo moguće, nastava se odvija kroz dva segmenta: prvi dio obuhvaća samostalnu pripremu studenta za svake pojedine vježbe obrađivanjem materijala koji se nalazi u mapi Zadaci za samostalni rad, što nastavnik pregledava na početku svakih vježbi. Drugi dio nastave se odvija kroz samostalni praktični rad na preparatima u mikroskopskoj učionici, prilikom čega se studenti služe prethodno pripremljenom teorijom, pomoćnim materijalima dostupnim u mapi Materijali za mikroskopiranje, te Osnovna i Pomoćna literatura. Na kraju svakih vježbi nastavnik pregledava zabilješke i crteže analize preparata i konačnu determinaciju stijene. Novom se zadatku ne može pristupiti ukoliko prethodni preparat nije završen i pregledan.

    Provjera znanja provodi se periodično. Na kraju obrade magmatskih te metamorfnih stijena pišu se kolokviji u formi strukturiranog izvještaja. Postignute ocjene ulaze u konačnu ocjenu predmeta kao ocjena praktičnog dijela. Završna provjera znanja provodi se putem pismenog, a zatim i usmenog ispita.