Mineralogija

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija

Šifra: 212476
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova o trodimenzionalnoj građi minerala odnosno o kristaliziranoj materiji te principima simetrije.
Demonstrirati poznavanje i razumijevanje mineraloške nomenklature i simbolike.
Odrediti simetriju kristalnih poliedara.
Prepoznati kristalnu formu.
Nacrtati stereografske projekcije.
Prepoznati fazu na temelju rendgenograma praha korištenjem baze podataka.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. definicija minerala, trodimenzionalna periodična građa, kristalna rešetka, jedinična ćelija, kristalni sustavi
2. morfologija, elementi simetrije kristalnih poliedara, kristalna forma, habitus, zona
3. zakon o stalnosti kutova, sferna projekcija, stereografska projekcija, Wulffova mreža
4. zakon o racionalnom odnosu parametara, označavanje ploha i smjerova na kristalu
5. kristalne klase, Herman-Mauginova simbolika i nazivi klasa, opća forma
6. forme kubičnog sustava prikazane na primjeru tri kristalne klase (holoedrija, tetraedarska i pentagonska hemiedrija)
7. forme u ostalim sustavima, tetragonski (holoedrija) i heksagonski sustav (holoedrija, romboedarska hemiedrija)
8. holoedrije rompskog, monoklinskog i triklinskog sustava, problemi određivanja simetrije
9. definiranje kristalnih struktura, koordinate atoma, elementi simetrije fine strukture
10.-11. Bravaisove rešetke, prostorne grupe, internacionalne kristalografske tabele
12. ovisnost struktura o kemijskim vezama, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri, izomorfija, polimorfija
13. kristali mješanci, eksolucija, kristalni defekti
14.-15. difrakcija rendgenskih zraka na kristalima, Braggov zakon, Laueove jednadžbe, princip određivanja dimenzija jedinične ćelije
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Opća zoologija
Položen : Organska kemija 2
Položen : Osnove evolucije
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Osnove mikrobiologije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Pedagogija
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
7. semestar
Izborni predmeti kemija 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti