Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode paleontoloških istraživanja

Šifra: 44101
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
Izvođači: Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sistematika u paleontologiji (vježba: Sinonimija odabrane foraminiferske vrste). Sistematika II (vježba: Kako odrediti vrstu na primjeru bentičkih foraminifera?). Klasifikacija: Numerička taksonomija i kladizam (vježba: izrada fenograma i kladograma iz zadanih vrijednosti, izračunavanja koeficijenta sličnosti). Biostratigrafija, Biostratigrafsko uzorkovanje: učestalost, preciznost i točnost (vježbe: korelacija stupova na temelju provodnih fosila i kvantitativna biostratigrafija). Biostatistika (indeksi biološke raznolikosti, vježba: koristiti jedan statistički program, Past, izračunavanje indeksa, crtanje dendograma). Funkcionalna morfologija (vježbe: testiranje Raupova teorijskog modela, i strukturna analiza kućice foraminifera). Paleoekološka interpretacija (vježba: interpretirati paleookoliš na temelju odabrane zajednice foraminifera,).Izrada samostalnog rada na odabranom uzorku.

Ishodi učenja:

Osnovna sposobnost prepoznavanja i raščlambe problema čije rješenje uključuje upotrebu paleontoloških metoda.
Znanje odgovarajućih postupaka u rješavanju paleontoloških i stratigrafskih problema.
Sposobnost integracije terenskih i laboratorijskih dokaza s teorijskim znanjem kroz promatranje, prepoznavanje, sintezu i paleoekološko modeliranje.
Razumijevanje problema vezanih za paleontološko uzorkovanje, točnost, preciznost i i analize podataka kod terenskog i istraživanja u laboratoriju.
Sposobnost pretraživanja literature i upotrebe baza podataka te drugih izvora informacija u svrhu paleontoloških opisivanja (sistematika, paleklimatologija, paleoekologija, paleogeografija).
Sposobnost interpretacije paleontoloških grafova i tablica (bisostratigrafskih raspona, kladograma, analize bioraznolikosti i dr.) .
Literatura:
  1. Prothero, D., 1998, Bringing Fossils to Life. An introduction to paleobiology. WCB/Mc Graw ? Hill.
  2. Internet izvori:
    http://gpc.edu/~pgore/geology/historical_lab/micro_exercises.php
    http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Prijelazom na online nastavu, konzultacije se održavaju elektoničkom poštom, a tek iznimno, prema dogovoru, kontaktno uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera.

Autor: Vlasta Ćosović