Paleoekologija

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Paleoekologija

Šifra: 44089
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
Izvođači: Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Evolucija Biosfere: Morski i kopneni ekosustavi, Način života i trofički režimi kroz geološko vrijeme, Globalne promjene atmosfere, hidrosfere i litosfere, Geofiziologija. (2) Utjecaj ekoloških promjena na raspored organizama: Struktura biosfere, Ograničavajući faktori rasprostiranja organizama (svjetlo, nutrijenti, kisik, temperatura, salinitet, tip podloge, dubina). (3) Tafonomija: ?Fosilizacijski potencijal? (fosilne zajednice i indeski originalsnosti), Uništavanje (biološko, kemijsko i mehaničko) na površini i u sedimentu, Fosilna ležišta, Tafonomija životinja i biljaka. (4) Adaptivna morfologija: Terminologija, Uvjeti, Načini rasta organizama, Metode istraživanja (paradigma, eksperimentalna paleoautoekologija, kompjutorske simulacije), Prilagodba, Morfologija i okoliši (Pred-vendijska, Vendijska, Tommotian, Kambrijska, Paleozojska i moderna biota). (5) Ihnofosili: Fosilizacija i taksonomija ihnofosila, Morski i rubni ihnofosili, Bioerozija, Kopneni ihnofacijesi, Ihnofosili kroz geološku prošlost. (6) Fosili, pokazatelji okoliša: Klastični okoliši, Dubokomorski okoliši, Karbonatni okoliši, Okoliši niskog i visokog saliniteta, Okoliši siromašni kisikom, Tvrdoća podloge. (7) Populacije i zajednice: Tipovi populacija i varijacije, Prostorni raspored, Specijalisti i oportunisti, Struktura zajednica, Numeričke analize zajednica, Organizacija zajednica, Biološka raznolikost vrsta kroz geološku prošlost. (8) Paleobiogeografija: Moderna biogeografija, Definicija paleobiogeografije, Kontrolni mehanizmi biogeografije (disperzijski i vikarijanski model), Prepoznavanje paleobioprovincija, Paleoklimatologija, Biogeografija i Evolucija. (9) Paleoekologija morskih prostora tijekom geološke prošlosti: Divezifikacija (postanak života, prve prokariote, pojava eukariota, pojava metazoa, Ediacara fauna, Kambrijska evolucijska eksplozija, tri evolucijske faune), Izumiranja (načini, uzroci, i oporavci). (10) Kopneni ekosustav: Biljke i životinje od prilagodbe do najstarijih fosila, Kopneni ekosustavi kroz vrijeme.

Ishodi učenja:

Osnovno znanje i razumijevanje ključnih aspekata i postavki u paleoekologiji.
Znanje i razumijevanje kompleksnosti interakcija u biosferi geološke prošlosti.
Sposobnost integracije terenskih i laboratorijskih dokaza s teorijskim znanjem kroz promatranje, prepoznavanje, sintezu i paleoekološko modeliranje.
Osnovna sposobnost kombiniranja teorije i praktičnog rada u izvršavanju paleoekoloških interpretacija.
Sposobnost upotrebe jednostavnih kvantitativnih metoda i njihova primjena u paleoekološkim i paleogeografskim problemima.
Sposobnost kritičke procjene paleokoloških interpretacija iz literature.
Literatura:
  1. Brenchley, P.J. & Harper, D.A.T., 1998, Palaeoecology, Ecosystems, Environments and evolution, Champan & Hall, London
  2. Prothero, D.R., 1998, Bringing fossils to life, An Introduction to Paleobiology, McGraw-Hill
2. semestar
Obvezni izborni kolegij za Geologiju i paleontologiju (ljetni semestar - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Odsječki kolegij Geološkog odsjeka na svojoj sjednici održanoj 16. travnja 2020. odobrio je novi način kontinuiranog praćenja i vrednovanja ishoda učenja studenata iz kolegija Paleoekologija u uvjetima online nastave uzrokovane pandemijom koronavirusa, koji uključuje:

1. Rješavanje individualiziranih zadataka - 2 x

2. Izrada zadatka u grupama (dva studenta) - 2 x

3. Samostalno rješavanje teoretskih vježbi (komentari i diskusije na predavanjima nakon predaje svake vježbe) - 7  vježbi 

4. Individualizirani usmeni kolokviji na daljinu (10 kratkih pitanja u zadanom vremenu, moguća primjena Kahoot kviza kod posljednje provjere) - 4 provjere

5. Samostalni esej  - 1 rad

Pisani kolokviji se zamjenjuju usmenim kolokvijima u zadanom vremenu, rješavanjem individualiziranih zadataka kao i zadataka u grupama koji se u formi diskusija predstavljaju na online sastancima uz sudjelovanje svih studenata.

Ishodi učenja iz kolegija ostaju isti kako su naznačeni u kurikulumu kolegija, a to su stjecanja: (1) osnovnog znanja i razumijevanja ključnih aspekata i postavki u paleoekologiji; (2) znanja i razumijevanja kompleksnosti interakcija u biosferi geološke prošlosti; (3) sposobnosti integracije terenskih i laboratorijskih dokaza s teorijskim znanjem kroz promatranje, prepoznavanje, sintezu i paleoekološko modeliranje; (4) osnovne sposobnosti kombiniranja teorije i praktičnog rada u izvršavanju paleoekoloških interpretacija, (5) sposobnost upotrebe jednostavnih kvantitativnih metoda i njihova primjena u paleoekološkim i paleogeografskim problemima; (6) sposobnost kritičke procjene paleoekoloških interpretacija iz literature.

 

Autor: Vlasta Ćosović
Popis obavijesti

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!