Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Petrogeneza

Šifra: 44086
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen - Predavanja
Izvođači: Dražen Balen - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Karakterizacija značaja faznog i kemijskog sastava i sklopa stijene u procesu geneze magmatskih i metamorfnih stijena. Uloga mikroelemenata, elemenata u tragovima i izotopa u genezi magmatskih i metamorfnih stijena. Uloga akcesornih minerala u genezi magmatskih i metamorfnih stijena. Petrokemijska i geokemijska preračunavanja koja se koriste u interpretaciji geneze magmatskih i metamorfnih stijena - svrha, primjena, ograničenja. Normativni mineralni sastav, pristup i preračuni kod magmatskih i metamorfnih stijena. Upotreba software-a u petrologiji kristalinih stijena. Konstrukcija i interpretacija petroloških, faznih, varijacijskih i diskriminacijskih dijagrama. Kemografija i petrokemijska preračunavanja potrebna za karakterizaciju metamorfnih stijena: AFM, ACF i A´KF dijagrami. Metamorfizam i deformacija. Rast i uloga pre-, sin-, post-kinematskih minerala za interpretaciju metamorfizma. Mikrotektonika - raspored i odnos geometrijskih i mineraloških elemenata u stijeni promatrajući u mikroskopskom mjerilu. Osnove geotermobarometrije. Osnove određivanja starosti magmatskih i metamorfnih stijena. Principi konstrukcije P-T-t-D-X reakcijskog puta. Pregled magmatskih i metamorfnih stijena u regiji (Panonski bazen, Tisija, Alpe, Karpati i Dinaridi). Vulkanizam u regiji i recentni hazard. Geneza granita - razvoj ideja.

Ishodi učenja:

Znanje i razumijevanje prirodnih procesa bitnih za studij geologije i genezu magmatskih i metamorfnih stijena.
Shvaćanje širine obuhvata geoloških disciplina.
Sposobnost osmišljavanja jednostavnih geoloških modela.
Znanje odgovarajućih postupaka u rješavanju geoloških problema.
Sposobnost integracije terenskih i laboratorijskih dokaza s teorijskim znanjem kroz promatranje, prepoznavanje, sintezu i modeliranje.
Osnovna sposobnost kombiniranja teorije i praktičnog rada u izvršavanju geoloških zadataka.
Sposobnost pretraživanja literature i upotrebe baza podataka te drugih izvora informacija.
Osnovna sposobnost rješavanja numeričkih problema upotrebom računala i neračunalnih tehnika.
Osnovna sposobnost učinkovitog rada i komunikacije u nacionalnom i međunarodnom okruženju.
Sposobnost procjene vlastitog rada u okviru samostalnog i timskog rada.
Sposobnost identificiranja vlastitih i kolektivnih ciljeva i odgovornosti, te sposobnost djelovanja u skladu s njima.
Sposobnost kritičkog vrednovanja stručnih i znanstvenih radova.
Sposobnost planiranja nastavka stručnog usavršavanja.
Literatura:
  1. Hibbard, M. J. (1995): Petrography to Petrogenesis. Prentice Hall, New Jersey, 587 pp.
  2. Bucher, K. & Frey, M (2002): Petrogenesis of Metamorphic rocks. Springer Verlag, 341 pp
1. semestar
Obvezni izborni kolegiji za Mineralogiju i petrologiju (zimski semestar) - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Informacije o izvođenju kolegija u akad. godini 2020./21.

Ovdje će uskoro biti objavljeni svi detalji oko izvođenja nastave.

Nastavni materijali dostupni su studentima koji su upisani na kolegij nakon prijave AAI identitetom.


Obavijesti