Novosti

...
Novosti Biologija

Obavijest o odvijanju nastave do 1. siječnja 2021.

  Obavještavaju se svi nastavnici i studenti da se (minimalno) do 1. siječnja 2021. produljuje odluka o održavanju predavanja i seminara na Biološkom odsjeku isključivo online putem. Održavanje praktikumske nastave je dozvoljeno odraditi i kontaktno. Podsjećamo i na to da se prema važećoj odluci kolegija, parcijalni kolokviji te ispiti smiju održavati kontaktno, ukoliko je osiguran minimalni epidemiološki prihvatljiv razmak između studenta koji pišu ispit/kolokvij. U nadi da će nam nova godina donijeti povoljniju epidemiološku sliku, srdačno vas sve pozdravljam!   Sara Essert pomoćnica pročelnice za nastavu  

Projekt ČIGRA proveden je u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska, operativni program 2014-2020.
Trajao je od 1.9.2017. do 29.2.2020. Vodeći partner bila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zavod za ornitologiju), a partneri Nacionalni institut za biologiju, Ljubljana; DOPPS- Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije, Ljubljana; Udruga BIOM, Zagreb; JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, Samobor i Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb. 
Projekt je uspješno dovršen i sve planirane aktivnosti su provedene. Poboljšani su uvjeti za gniježđenje čigri na tri  područja mreže Natura 2000, stečene su spoznaje o kretanjima čigri i njihovoj genetičkoj raznolikosti i povezanosti, izrađeni su prekogranični protokol monitoringa i nacrt prekograničnog akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri, a raznolike komunikacijske aktivnosti utjecale su na povećanje svijesti o potrebi zaštite čigre i njenih staništa. Znanstvene i popularne publikacije, film, informativne ploče, roll-up posteri te brojne objave na web stranicama partnera bit će trajno dostupne kao izvor informacija o projektu i problematici zaštite čigre.
Objavljeno je i završno izvješće o provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti