Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci.  

Izdvajamo Biologija

Mišljenje statičara o uporabivosti...

 

Obavljenom pregledu od 13.01.2021. godine prethodio je također vizualni pregled 21.04.2020. godine nakon potresa od 22.03.2020. godine u Zagrebu. Kako je u međuvremenu došlo do novog razornog potresa, bilo je potrebno ponoviti pregled te utvrditi da li je objekt i u kojem obimu siguran za korištenje po istom principu.

Detaljnim pregledom građevine od 13.01.2021. godine može se utvrditi da potresom od 29.12.2020. godine nisu uočena nikakva konstruktivna oštećenja (na vidljivo-dostupnim mjestima) na nosivoj konstrukciji koja bi mogla upućivati na smanjenje postojeće nosivosti konstrukcije te je isti u cijelosti siguran za korištenje u ovome trenutku uz preporuke iz ovoga mišljenja - radnje skidanja žbuke s pojedinih stropova i uklanjanje odvojene žbuke na uličnoj fasadi (bez obzira na potres). Oštećenja koja su vidljiva na nosivim elementima nemaju utjecaja na globalnu nosivost građevine na vertikalno opterećenje (stalno + dodatno stalno + korisno + snijeg + vjetar) te horizontalno opterećenje (vjetar). Navedeno ne vrijedi u slučaju pojave novog seizmičkog opterećenja srednjih i većih magnituda budući da objekt iz doba gradnje nije proračunat na seizmičko opterećenje te nije moguće na temelju pregleda utvrditi kolika je njegova stvarna seizmička otpornost u ovom trenutku te kako bi se ponašao kod pojedinih magnituda.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti