Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci.  

Izdvajamo Biologija


Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno sudjeluje u Erasmus+ projektu “Development of Master Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkans HEIs ECOBIAS˝. Projekt je međunarodni te u njemu sudjeluje 11 sveučilišta iz pet zemalja (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Njemačka), a koordinator projekta je Sveučilište u Novom Sadu. Osim uvođenja novih diplomskih studija, cilj je projekta i pisanje udžbenika iz kolegija zamišljenih na diplomskih studijima te opremanje laboratorija partnerskih sveučilišta istraživačkom opremom.
Dosad je održan niz treninga, tečajeva i menadžerskih sastanaka na kojima su aktivno sudjelovali i zaposlenici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Zadnji multilateralni sastanak i treninzi uspješno su održani na sveučilištu u Tuzli od 25. do 27. siječnja 2021. godine.
Profesori s Biološkog odsjeka su održali on line treninge Klasifikacijski protokoli i sustavi u ekomonitoringu (izv. prof. Marija Gligora), EU i regionalna legislativa u monitoringu slatkih voda (prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević) i Akvatična ekotoksikologija (prof. dr. sc. Goran Klobučar i izv. prof. dr. sc.  Sandra Radić Brkanac) i svi su bili izvrsno ocijenjeni.

Screenshot s treninga Akvatična ekotoksikologija održane u Tuzli od 25. do 27. siječnja 2021. godine koju su vodili prof. dr. sc. Goran Klobučar i izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac.

Screenshot s treninga Klasifikacijski protokoli i sustavi u ekomonitoringu održanog u Tuzli od 25. do 27. siječnja 2021. godine koju je vodila izv. prof. Marija Gligora.

Dio sudionika s multilateralnog menadžerskog sastanka na Sveučilištu u Tuzli 25. siječnja 2021. godine na kojem su prisustvovali izv. prof. dr. sc. Marko Miliša, doc. dr. sc. Ivana Buj i doc. dr. sc. Zoran Marčić.

Sastanak administratora projekta u Tuzli 26. siječnja 2021. godine (izv. prof. dr. sc. Dušanka Cvijanović i doc. dr. sc. Ivana Buj).

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti