Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

  Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB), 2. diplomu završenog studija,  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju, 4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao, 5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij, 6. kopiju uplatnice. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn.  Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.  Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,  IBAN je HR5823600001101522208,  model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB  Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”. Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti. ODLUKA (pdf) Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci.  

Izdvajamo Biologija

 

Na inicijativu organizacijskog odbora (Southwest University of Science and Technology, Huanglong National Scenic Area Administration, Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences) 6. veljače 2021. održan je Međunarodni simpozij i svečanost uspostave Svjetske alijanse (WAT) za istraživanje i očuvanje prirodne baštine sedrenih područja s ciljem uspostave mehanizma međunarodnog foruma "WAT Alliance" za jačanje suradnje i intenzivnije razmjene znanstveno-stručnih potencijala kroz zajedničke projekte. 

U ime Republike Hrvatske, na poziv organizatora skupu su prisustvovali hrvatski veleposlanik u NR Kini H.E. Dario Mihelin, prof.dr.sc. Anđelka Plenković-Moraj s Biološkog odsjeka PMF-a i akademik Vladimir Bermanec (HAZU).

Program (pdf)

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti