Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Prijava na TBI studij

  Pozivaju se studenti diplomskih studija Molekularne biologije koji žele nastaviti studij u okviru programa Bioindustrijske tehnike (TBI) da podnesu prijave do 15. travnja 2021. godine. Prijave treba dostaviti u studentsku referadu. Prijavi treba priložiti prijepis ocjena s prikazanim prosječnim uspjehom tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, kratki životopis i motivacijsko pismo (pisati na engleskom jeziku). Ukoliko su studenti ostvarili dodatne aktivnosti kroz izradu rada za Rektorovu nagradu ili su dobili Rektorovu nagradu, bili demonstratori, sudjelovali u Noći biologije, sudjelovali na znanstvenim skupovima ili pohađali tečajeve/radionice (npr. ljetne škole), molim da prilože potvrde o ostvarenim aktivnostima. Za sve dodatne informacije pošaljite upit na mail: visnja.besendorfer@biol.pmf.hr INFO (pdf)


 

U sklopu istraživanja prijenosa onečišćujućih tvari kroz hranidbene mreže koje povezuju vodene i kopnene ekosustave, provedeno je istraživanje akumulacije i prijenosa farmaceutika, endokrinih disruptora i metala pomoću vodenih kukaca, a rezultati su upravo objavljeni u dva znanstvena rada.

Rad objavljen u znanstvenom časopisu Environmental Pollution (IF = 6,792) uspoređuje akumulaciju i prijenos metala kod vretenaca (Odonata) i tulara (Trichoptera) s obzirom na razlike u tipu metamorfoze i načina prehrane. Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026974912100378X?via%3Dihub

U radu objavljenom u znanstvenom časopisu Environmental Science & Technology (IF = 7,864) objavljen je prvi direktni dokaz prijenosa farmaceutika i endokrinih disruptora iz vodenog u kopneni ekosustav putem emergencije vodenih kukaca. Suprotno metalima, kod farmaceutika i endokrinih disruptora utvrđeno je povećanje koncentracije u tkivima odraslih tulara u odnosu na ličinke, što ima važan utjecaj na kopnene predatore u riparijskoj zoni. Rad je slobodno dostupan (otvoreni pristup) na poveznici: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.0c07609

Ova istraživanja rezultat su suradnje izv. prof. dr. sc. Ana Previšić sa znanstvenicima Biološkog odsjeka PMF-a, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, te instituta The Catalan Institute for Water Research u Španjolskoj, u okviru UKF (UKF 6/17) i HRZZ projekata (MUSE PZS-2019-02-9479, UNDERSTANDOR IP-2018-01-2298).

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti