Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Prijava na TBI studij

  Pozivaju se studenti diplomskih studija Molekularne biologije koji žele nastaviti studij u okviru programa Bioindustrijske tehnike (TBI) da podnesu prijave do 15. travnja 2021. godine. Prijave treba dostaviti u studentsku referadu. Prijavi treba priložiti prijepis ocjena s prikazanim prosječnim uspjehom tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, kratki životopis i motivacijsko pismo (pisati na engleskom jeziku). Ukoliko su studenti ostvarili dodatne aktivnosti kroz izradu rada za Rektorovu nagradu ili su dobili Rektorovu nagradu, bili demonstratori, sudjelovali u Noći biologije, sudjelovali na znanstvenim skupovima ili pohađali tečajeve/radionice (npr. ljetne škole), molim da prilože potvrde o ostvarenim aktivnostima. Za sve dodatne informacije pošaljite upit na mail: visnja.besendorfer@biol.pmf.hr INFO (pdf)


Incorporating evolutionary based...

 

Dr. Iva Sabolić i izv. prof. Anamaria Štambuk objavile su u suradnji s dr. Miguel-Baltazar Soaresom (MARE-ISPA, Portugal) pregledni znanstveni članak Incorporating evolutionary based tools in cephalopod fisheries management u vrhunskom časopisu Reviews in Fish Biology and Fisheries.
U članku autori daju kritički osvrt na potrebu za uvođenjem modernih genomskih populacijskih analiza u procjene stanja i upravljanje stokovima glavonožaca, koji se zadnjih nekoliko desetljeća sve intenzivnije izlovljavaju. Te analize omogućuju uvid u identitet, povezanost i adaptivni potencijal prirodnih populacija. U današnje vrijeme, kada su morski sustavi izrazito zahvaćeni globalnim promjenama, takve informacije postaju nužne za uspostavljanje održivog upravljanja stokovima istovremeno izloženih izlovljavanju i okolišnom stresu. I dok se glavonošci zbog fenotipske plastičnosti i kratkog generacijskog vremena često smatraju ekološkim oportunistima poprilično prilagodljivima na ekološke alteracije i izlov, ovaj pregledni članak ukazuje na važnost mikroevolucijskih procesa za stabilnu i održivu dinamiku njihovih populacija.
U članku se  predlažu i konstruktivne primjenjive aktivnosti koje bi trebale doprinijeti održivom ribarstvenom upravljanju stokovima glavonožaca.

Rad je dostupan na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s11160-021-09652-0

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti