Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Biološki odsjek naručio je specijalizirani čamac za elektroribolov

Biološki odsjek naručio je specijalizirani čamac za elektroribolov na velikim rijekama i jezerima. Posebno nas veseli što će ova kapitalna oprema biti proizvedena u hrvatskoj tvrtki Flammifer d.o.o. iz Ozlja. Čamac je nadogradnja njihovog osnovnog modela prema našim uputama, a prilagođen je osobitim zahtjevima elektroribolova poštujući stroge regulative EU. Ekipa znanstvenika iz Laboratorija za biologiju kralješnjaka i zaštitu prirode koristiti će ga za znanstvena i stručna istraživanja slatkovodnih riba u Hrvatskoj. Ovo je jedan lijepi primjer spoja hrvatske proizvodnje i znanstvene zajednice u Hrvatskoj. Proizvod će ponosno moći nositi oznaku Made in Croatia.   


Revitalizacija suhih tokova sedrenih...

U sklopu interdisciplinarnog znanstvenog projekta „Upravljanje i održavanje makrovegetacije na Skradinskom buku – izrada multikriterijskog modela održivog upravljanja“, mag. oecol. Vesna Gulin, izv. prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija i doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić sa Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka, u suradnji s dr. sc. Igorom Feljom, doc. dr. sc. Hanom Fajković i Kristinom Križnjak s Geološkog odsjeka PMF-a, objavile su znanstveni rad u časopisu Ecological Indicators.

U radu je prikazana pilot studija praćenja revitalizacije tokova sedrene barijere Skradinski buk (NP Krka) nakon uklanjanja invazivne biljne vrste pajasena Ailanthus altissima (Mill.) Swinge čiji je nekontrolirani rast doveo do zarastanja i potpunog presušivanja dijelova barijere. Kroz interdisciplinaran pristup koji obuhvaća analizu zajednice kao i analizu fizikalno-kemijskih parametara vode, količine organske i anorganske tvari (sedre) te granulometrijsku i mineralošku analizu, testiran je bioindikatorski potencijal perifitona u praćenju revitalizacije tokova sedrenih barijera. Rezultati ukazuju da je primjena indikatora na mikro-skali poput perifitonskih organizama obećavajuća jer omogućava praćenje promjena uz minimalno zadiranje u ekosustav, što je od posebne važnosti u zaštićenim područjima, posebno u kontekstu sve izraženijih klimatskih promjena.

Rad pročitajte na poveznici.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti