Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Objavljen znanstveni članak o neobičnoj vrsti skakavca s Madagaskara

Asistent Zoologijskog zavoda Josip Skejo je u suradnji s bivšim studentom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije, Markom Pavlovićem i znanstvenikom s Madagaskara Ericom Mathieu objavio znanstveni članak u časopisu ZooKeys o strahovitoj vrsti skakavca (engl. formidable pigmy grasshoper – Notocerus formidabilis Günther, 1974) podrijetlom sa sjevernog dijela Madagaskara. Vrsta je do sada bila opisana temeljem jednog jedinog primjerka, a naši znanstvenici su utvrdili pet novih nalaza, od kojih su tri fotografije živih jedinki. Za razliku od obezbojenih muzejskih primjeraka žive jedinke neobičnih su žuto-ljubičastih uzoraka boja. Rad je dostupan na poveznici: https://bre.is/urw388wA  


Preporuke za održavanje nastave na...

nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020. dostupnih na poveznici
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf


Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, posebno se uzima u obzir da se bliži završetak akademske godine te je nužno omogućiti licem u lice odnosno u predavaonicama nastavne sadržaje koji se ne mogu kvalitetno odvijati na daljinu a koji su odgađani zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Sukladno navedenom, na visokim učilištima može se održavati u predavaonicama odnosno licem u lice:

• praktična nastava, studentske vježbe i seminari, laboratorijska nastava, terenska nastava te ostala nastava kod kojih izvođenje na daljinu u velikoj mjeri narušava ishode obrazovanja, uzimajući obzir

značajke tih specifičnih nastavnih procesa
• svi oblici ispita, kolokvija te drugih oblika provjere usvojenosti znanja i ishoda učenja, neposrednim, fizičkim odnosno kontaktnim putom.


Kod navedene nastave i ispita u učionicama kada je god moguće treba inzistirati na manjim grupama studenta stalnog sastava. Primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 1,5 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

Za nužno okupljanje većeg broj studenta (sadržaj koji se ne može odraditi na daljinu a zbog kraja akademske godine se ne mogu dalje odgađati), nužno je pridržavati se odluka Stožera CZ uz ograničenje od 100 sudionika, te uz razmak ako je moguće 2 metra (4m2 po osobi) i obavezno nošenje maske.
Uz navedeno, kod većeg broja sudionika potrebno razmotriti hibridni oblik nastave (kombinacija učioničke nastave i nastave na daljinu).


Ova nadopuna primjenjuje se od 1. lipnja 2021.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti