Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Biološki odsjek naručio je specijalizirani čamac za elektroribolov

Biološki odsjek naručio je specijalizirani čamac za elektroribolov na velikim rijekama i jezerima. Posebno nas veseli što će ova kapitalna oprema biti proizvedena u hrvatskoj tvrtki Flammifer d.o.o. iz Ozlja. Čamac je nadogradnja njihovog osnovnog modela prema našim uputama, a prilagođen je osobitim zahtjevima elektroribolova poštujući stroge regulative EU. Ekipa znanstvenika iz Laboratorija za biologiju kralješnjaka i zaštitu prirode koristiti će ga za znanstvena i stručna istraživanja slatkovodnih riba u Hrvatskoj. Ovo je jedan lijepi primjer spoja hrvatske proizvodnje i znanstvene zajednice u Hrvatskoj. Proizvod će ponosno moći nositi oznaku Made in Croatia.   


Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2021./ 2022.

 

 Uvjeti upisa za akad. god. 2021./2022. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

Informacije i termini upisa

 Upisi na preddiplomske studije i integrirani studij Biološkog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr.
Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student

Važno 

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

1.  Prijava za upis 

 Od 23. srpnja do 26. srpnja 2021. u 13 sati 

Kandidati trebaju učitati: 

 osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete 

fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru (poželjno je koristiti crni flomaster debljine 0.7mm)

 fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice 

 potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali

 potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više 

  planirani početak obrade prijava je 26. srpnja 2021

2.Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu 

 Od 26. srpnja do 27. srpnja 2021. u 15 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji) u izborniku Podaci o studentu - Osobni podaci ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.  

3.Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija

 Od 26. do 28. srpnja 2021. u 15 sati

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji. 
Upisnina iznosi 350,00 kuna.
Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna. 
Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu moći će se preuzeti u sustavu e-Građani (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a), a Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica.
 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 Kopiju svjedodžbe o državnoj maturi

 potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji

 ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)

 potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)


Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.
Za upis na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

 sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

 sudjelovanje u GLOBE natjecanju

 završena druga srednja škola

 položen treći strani jezik 

 istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.


Najkasnije do 2. srpnja 2021. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

BIOLOŠKI ODSJEK
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
(Ured za studente)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

 Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije. 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti