Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Satnica za zimski semestar 2021./2022.

  Dragi studenti, došlo je do neznatnih izmjena u satnicama te molimo da obavezno ponovno provjerite svoje rasporede. Zahvaljujemo na razumijevanju. Andreja Lucić i Marija Babić, satničarke BO  


Uloga mikrobioma u biološkim invazijama

Znanstveni tim sa Zoologijskog zavoda PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa suradnicima s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković, objavio je članak o mikrobiomu signalnog raka, uspješne invazivne strane vrste u Europi.

Mikrobiomi domaćina i njegovog okoliša u stalnoj su interakciji. Proces invazije i karakteristike novog okoliša mogu promijeniti strukturu i sastav mikrobioma invazivne vrste, što može izravno i neizravno utjecati na njen fitnes i invazivni uspjeh. U ovom istraživanju analizirani su mikrobiomi egzoskeletnog biofilma, hemolimfe, hepatopankreasa i crijeva signalnih rakova duž invazivnog areala ove vrste u rijeci Korani u Hrvatskoj, koji su uspoređeni s okolišnim mikrobiomom sedimenta i vode. Rezultati su pokazali da mikrobne zajednice signalnog raka značajno variraju duž invazivnog areala, te da su oblikovane, u različitoj mjeri, karakteristikama okoliša i gustoćom populacije.

Istraživanje je dio HRZZ projekta STRIVE - Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova: https://www.pmf.unizg.hr/biol/strive.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu:

Dragičević P, Bielen A, Petrić I, Vuk M, Žučko J, Hudina S (2021) Microbiome of the successful freshwater invader, the signal crayfish, and its changes along the invasion range. Microbiology Spectrum 9:e00389-21. https://doi.org/10.1128/Spectrum.00389-21

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti