Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Prvi standard zanimanja na PMF-u upisan u Registar HKO

8. studenog 2021. odlukom Ministra Josipa Aladrovića o upisu Standarda zanimanja Ekolog/Ekologinja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira uvršten je Standard zanimanja Ekolog/Ekologinja.

Izdvajamo Biologija

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2021./22.


2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022.
Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2022.

Krajnji rok za online prijave studenata: 30.4.2022. u 12:00h, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).
Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 30.4.2022. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.
(Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava).

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi; za detalje, molimo pogledati tekst natječaja.  
Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Rok za dostavu je 30.4.2022. (datum primitka!), odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti.

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti
3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/locallogin/617150efc04e8c75635526f6/eng 
5.    Upute za online prijavu
6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/sluzbe-potpore/koordinatori-na-fakultetima-i-akademijama/
7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)
8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
10.    Motivacijsko pismo - predložak
11.    Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja
12.    Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2021./22. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, te 5-11)


Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.
 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti