Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


STUDOMAT

 


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Upisi na preddiplomske i integrirane studije u jesenskom roku

Upis putem državne mature Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2022./ 2023.

Izdvajamo Biologija

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2022./23.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2022./23. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 12. rujna 2022.- 1. ožujka 2023. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 12.9.2022.* - za detalje, vidjeti tekst natječaja).

  Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2023.

  Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 30.09.2022. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).

  Studenti nakon ispunjavanja online prijave dostavljaju cjelokupnu dokumentaciju Uredu za međunardonu suradnju PMF-a.

  Odsječki koordinatori potvrđuju potpisom dokument Suglasnost ECTS koordinatora te mi cjelokupnu dokumentaciju nakon urudžbiranja i potpisa prodekana Vukovića prosljeđujemo na Sveučilište.

  Natječaj se odnosi na studente koji sa stručnom praksom žele početi do 1.3.2023., a ne  1. 01. nove kalendarske godine.

  Drugi krug natječaja će se odnositi na mobilnosti koje mogu početi tek nakon 1. ožujka 2023.

  Krajnji rok za prijavu je 30. rujna, a najraniji početak mobilnosti je 12. rujna 2022.

  Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 30.09.2022., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama

2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti

3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa

4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/locallogin/6283649564d42742f8400277/eng 

5.    Upute za online prijavu

6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)

8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom

9.    Motivacijsko pismo (predložak)

10.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja

11.  Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2022./23. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, 5 i 7-10)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

*U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Ugovor o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti za koje je natječajna dokumentacija pristigla na Sveučilište do 15. lipnja 2022.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti