Bio-X


webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Dan i noć na PMF-u


Karijerni centar


Izdvajamo


 

Poštovani, kolegice i kolege, 

Zoologijski zavod Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ove godine obilježava 150 godina postojanja, od svog osnivanja 1874. godine.

Ovaj najstariji, ujedno i najveći, zavod Biološkog odsjeka kroz svoju je dugu povijest opstao do danas prateći moderne svjetske trendove u znanosti i nastavi. 
Za kratak povijesni pregled događanja vratimo se u drugu polovicu XIX stoljeća. Važan značaj za razvoj prirodoslovlja u Hrvatskoj imalo je osnivanje Akademije znanosti i umjetnosti 1866. godine. Tijekom banovanja Ivana Mažuranića 1874. godine, donesen je Zakon o ustrojstvu Sveučilišta i osnovan je Mudroslovni fakultet u sklopu kojeg je iste godine osnovana Katedra za zoologiju, a prvi predavač zoologijskih kolegija (od 1876.) bio je profesor Spiridion Brusina. Godinu dana nakon osnivanja Katedre osnovan je Zoologičko-zootomički zavod, smješten u zgradi Narodnog muzeja, a 1945. godine Zavod je preimenovan u Zoološki institut. Nakon osnivanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) 1946. godine, Zoološki institut se 1950. godine odvaja od Muzeja i postaje sastavni dio Biološkog odsjeka PMF-a. Od tada, pa sve do danas, Zoologijski zavod razvija svoje znanstveno-nastavne potencijale te znatno pridonosi ukupnom djelovanju Biološkog odsjeka i PMF-a. 
Uslijed potresa 2020. godine, središnja zgrada Biološkog odsjeka na Rooseveltovom trgu 6 pretrpjela je velika oštećenja te je od siječnja 2023. godine u obnovi. Time je cijeli Zoologijski zavod privremeno izmješten u prostore upravne zgrade tvornice slatkiša „Kraš“ i Veterinarskog fakulteta, gdje nastavlja s radom do povratka na izvornu lokaciju, što će se, nadamo se, ostvariti početkom 2025. godine.
Unatoč stalnim izazovima, svi djelatnici u znanstveno-nastavnom, nastavnom i stručnom zvanju, uz podršku tehničkog i administrativnog osoblja Zoologijskog zavoda, razvijaju i provode brojna multidisciplinarna istraživanja, gdje se temeljna zoologijska i faunistička istraživanja nadalje razmatraju kroz ekologiju voda na kopnu, mora, i kopna, taksonomiju, filogeniju, toksikologiju, histologiju te edukacijsku biologiju. Predani rad djelatnika ovog Zavoda doprinio je stjecanju širokog spektra informacija koje obogaćuju nastavne sadržaje i omogućuju nam dublje razumijevanje ekosustava, zaštitu i očuvanje iznimnog faunističkog bogatstva te povezanih staništa. U posljednjih 10 godina djelatnici ovog Zavoda koautori su u više od 600 znanstvenih radova, knjiga i poglavlja u knjigama, voditelji su oko 50 znanstvenih i 120 stručnih projekata, 600 završnih i diplomskih radova, 30 disertacija, dobitnici su mnogih nagrada te obnašatelji brojnih funkcija na nivou Odsjeka i Fakulteta. Nadalje, kroz znanstvene i nastavne aktivnosti ostvaruje se suradnja s nizom istaknutih znanstvenika i institucija, kako u Hrvatskoj tako i diljem svijeta. 
Povodom obilježavanja ove velike godišnjice, od travnja do rujna 2024. bit će organiziran niz događanja koja će predstaviti aktivnosti i rezultate Zavoda, s posebnim naglaskom na posljednjih deset godina djelovanja, kao i objava Spomenice Zoologijskog zavoda, čime ujedno promoviramo i Biološki odsjek i PMF. 
U daljnjim obavijestima informirat ćemo vas o predviđenim događanjima i veselimo se vašem odazivu!

Vaš Zoologijski zavod

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti