Bio-X


webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Dan i noć na PMF-u


Karijerni centar


Izdvajamo


 

Objavljen je znanstveni rad Molecular phylogeny and biogeography of the aquatic dance fly subfamily Clinocerinae (Diptera: Empididae) pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marije Ivković s Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i  dr. sc. Tanje Vojvode Zeljko s Instituta Ruđer Bošković i koji je izašao u prestižnom časopisu Systematic Entomology (IF = 4,8, u 5% unutar područja Entomology, u području Evolutionary Biology unutar 15%, Q1).

Na radu su također sudjelovali Martina Pavlek s Instituta Ruđer Bošković, Emma Wahlberg iz Švedske s Swedish Museum of Natural History te Bradley J. Sinclair iz Kanade s Canadian National Collection of Insects.

Ovaj rad predstavlja prvu molekularnu filogenetsku analizu potporodice Clinocerinae (Diptera: Empididae) i odbacuje tradicionalnu prihvaćenu monofiliju. DNA je izolirana iz svježih i muzejski primjerka koji su sakupljeni u svim biogeografskim regijama svijeta. Filogenetske analize Maximum likelihood (ML) i Bayesian inference (BI) provedene su na temelju sekvenca iz dva mitohondrijska gena, podjedinice citokrom c oksidaze I (COI) I citokrom β (Cytβ) te tri nuklearna gena, rudimentarna domena karbomoilfosfat sintaze (CAD), faktor elongacije-1α (EF-1α) i izocitrat dehidrogenaza (IDH). Kroz molekularne podatke i kroz morfološki pregled jedinki, naši rezultati otkrivaju podjelu unutar potporodice Clinocerinae, razlikovanje 'tipičnih rodova' ili Clinocerinae (s.s.) od rodova Afroclinocera, Asymphyloptera i Proagomyia, što upućuje da ovi rodovi ne pripadaju potporodici Clinocerinae. Rod Bergenstammia predložena je kao mlađi sinonim za rod Phaeobalia, sin. n. Podrijetlo potporodice Clinocerinae (s.s.) je unutar Holarktičke regije, laurazijskog podrijetla, s složenom poviješću širenja prema južnoj hemisferi.

Na temelju dosadašnjih spoznaja, najveći broj rodova dolazi u palearktičkoj regiji gdje je opisan i najveći broj vrsta. Najveća raznolikost potporodice je vezana za čiste i hladnije slatke vode s najvećim brojem endema u planinskim regijama (Alpe, Pirineji, planine Balkana, Kavkaz). Ovi nalazi pružaju vrijedne uvid u evolucijske odnose i obrasce distribucije potporodice Clinocerinae (s.s.), dovodeći u pitanje postojeće taksonomske klasifikacije i rasvjetljavajući njihovu povijest rasprostranjivanja i postojeću biogeografija.

 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti