Ured za studente

Petra Goričanec Nemet

Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12:30 -14:30 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška:

sistem inženjer:

Mario Bišćan, dipl. ing.


U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

Jednako tako, u slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji i svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

 

 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

VAŽNO: Komunikaciju koja se s nastavnicima, asistentima i službama Kemijskog odsjeka odvija putem elektroničke pošte treba provoditi ISKLJUČIVO korištenjem službene adrese elektroničke pošte (chem domena na studente Kemijskog odsjeka)!!!

  • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
  • Sve uplate mogu se obaviti u nekom od poštanskh ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internetskog bankarstva (uz predočenje potvrde o uplati). Podatci o naknadama za pojedine troškove te podatci o broju računa i pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Referade za studije ili ovdje. Primjer univerzalnog naloga za plaćanje može se pronaći ovdje.
  • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
  • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a, na način opisan ovdje.
  • Postupak prijavljivanja 8. izlaska na ispit. Student je dužan prijaviti izlazak na ispit u Referadi za studije na način opisan ovdje.
  • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova. Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjeti navedeni u Redu predavanja za akad. god. 2020./2021. vrijedit će za sve studente neovisno o tome kada su upisali studij. Studenti preddiplomskog studija mogu u određenim uvjetima koji su navedeni ovdje upisati i predmete diplomskog studija kemije.
  • Stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta - na poveznici se može pronaći odluka kojom se propisuju kriteriji za stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima kemije pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
  • Na Kemijskom odsjeku vrijede termini prijave i odjave ispita na ispitnim rokovima koji su navedeni ovdje.

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2019./2020. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 10. veljače do 1. ožujka 2020. Upisi se obavljaju preko studomata i studenti bez financijskih obveza ne trebaju dolaziti u Ured za studente. Studenti koji imaju financijske obveze trebaju potvrdu o uplati dostaviti u Ured za studente Kemijskog odsjeka u vremenu od 12:00 do 14:00 sati (kod uplate je nužno upisati odgovarajući poziv na broj te opis plaćanja). U Ured za studente se u navedenom vremenu trebaju javiti i svi studenti koji ne mogu obaviti upis preko studomata. 

 

Prije upisa u ljetni semestar potrebno je:

  • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
  • Podmiriti sve financijske obveze prema zaduženju koje je za studenta   navedeno u studomatu.

Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.

Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru.

Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.

 

Naknade za troškove usluga iz djelatnosti fakulteta i podatci za uplate su navedeni u dokumentu koji za nalazi na sljedećoj poveznici.

Autor: Željka Soldin
Popis obavijesti