Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


8. 1. 2020. u 14:31

Apsolventica Maja Hanić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Interdisciplinarno istraživanje mutanata R620C, R623W i R623L

ljudske dipeptidil-peptidaze III

 

u srijedu, 15. 01. 2020. u 13 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Doc. dr. sc. Ivan Kodrin

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivica Đilović

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Događanja na KO
 
01. 09. 16:30 - 17:30, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Bartol Božić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu