Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


12. 2. 2020. u 11:12

Apsolventica Valentina Badurina branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Fleksibilnost jediničnih kristala koordinacijskih spojeva bakrovih(II) halogenida s 3-nitropiridinom 

 

u ponedjeljak, 24.02.2020. u 14 sati u  predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković
  2. doc. dr. sc. Ivan Kodrin
  3. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

Zamjena: prof. dr. sc. Željka Soldin

 

 

 

 

Gordana Margetić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
19. 03. 10:30 - 19. 04. 10:30, Horvatovac 102a
KEMIJSKI SEMINARI
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu