Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


18. 2. 2020. u 11:23

Apsolventica Snježana Županić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i karakterizacija simetričnih i asimetričnih aromatskih

azoksi spojeva

 

u srijedu, 26. 02. 2020. u 12 sati u predavaonici 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Ivana Biljan

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Događanja na KO
 
19. 03. 10:30 - 19. 04. 10:30, Horvatovac 102a
KEMIJSKI SEMINARI
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu