Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


18. 2. 2020. u 13:48
Uređeno: 26. 2. 2020. u 10:21

Apsolvent Bruno Pinević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Usporedba strukturnih parametara i parametara stabilnosti sirovih nafti i njihovih teških frakcija

u srijedu, 26.02.2020. u 12:30 sati u dvorani 225, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Predrag Novak

2.  Doc. dr. sc. Josip Požar

3. Doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Zamjena: Izv.prof. dr. sc. Sanda Rončević

Marina Bobanac Marjanović
Tražilica
 
Događanja na KO
 
19. 03. 10:30 - 19. 04. 10:30, Horvatovac 102a
KEMIJSKI SEMINARI
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu