Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


17. 7. 2020. u 12:38

Apsolvent Bartol Božić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Kinetička karakterizacija homologno nadeksprimiranih 

izoleucil-tRNA-sintetaza iz bakterije Bacillus megaterium

 

u utorak, 01. 09. 2020. u 16:30 sati u predavaonici A1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

2. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

3. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Događanja na KO
 
01. 09. 16:30 - 17:30, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Bartol Božić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu