Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3006449
Događanja na PMF-u
 
14. 07. 10:00 - 12:00, Putem Microsoft Office Teams aplikacije
Obrana doktorske disertacije: Valentina Petruševska
30. 5. 2019. u 17:55
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Luka Fotović i Dominik Cinčić te student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović objavili su rad Halogen bonding of the aldehyde oxygen atom in cocrystals of aromatic aldehydes and 1,4-diiodotetrafluorobenzene u časopisu CrystEngComm (IF 3,304). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa.

Naglasak istraživanja bio je na proučavanju sklonosti aldehidnog kisikovog atoma sudjelovanju u halogenskoj vezi. Rad opisuje pet kokristala s odabranim aromatskim aldehidima koji sadrže različite funkcijske skupine koje su potencijalni akceptori halogenske veze (karbonilna, metoksilna, piridilna ili hidroksilna funkcijska skupina) i koje se mogu natjecati s aldehidnom skupinom za vezanje halogena. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture kokristala te je ustanovljeno da je dominantna međumolekulska interakcija u svim kokristalima halogenska veza I···O(aldehid) te je potvrđena hipoteza da se aldehidni atom kisika doista može upotrijebiti kao pouzdan akceptor halogenske veze u inženjerstvu višekomponentnih krutina. Pokazalo se da je aldehidni atom kisika kompetitivan piridilnom dušikovom atomu kao pouzdanoj akceptorskoj vrsti te da može istovremeno biti bifurkirani akceptor vodikove i halogenske veze.

 

Istraživanja su provedena u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367) voditelja Dominika Cinčića.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu