Događanja na PMF-u

28.
siječnja
29.
siječnja
Diplomski ispit: Nina Mamić
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvora 304
29.
siječnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvora 304

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Jana Pisk, Dino Kuzman, Višnja Vrdoljak, Vladimir Stilinović i Marina Cindrić u suradnji s Vladimirom Damjanovićem s Medicinskog fakulteta i Dominiqueom Agustinom s Université de Toulouse objavili su rad pod naslovom The synthesis, structure and catalytic properties of the [Mo7O24(μ-Mo8O26)Mo7O24]16− anion formed via two intermediate heptamolybdates [Co(en)3]2[NaMo7O24]Cl·nH2O and (H3O)[Co(en)3]2[Mo7O24]Cl·9H2O u uglednom časopisu Dalton Transactions (IF = 4,099).  Zbog visoke ocjene recenzenata i urednika, rad je istaknut na poleđini (back cover) izdanja časopisa.

 

U radu je opisana priprava nove polioksomolibdatne jezgre [Mo7O24(μ-Mo8O26)Mo7O24]16− koja sadrži 22 atoma molibdena, raspoređena u dvije heptamolibdatne jedinice koje promoštava jedna oktamolibdatna, što je do sada neopisan strukturni motiv u inače dobro proučenoj kemiji polioksomolibdatnih vrsta. Nova je polioksomolibdatna jezgra pripravljena reakcijom u čvrstom stanju, starenjem smjese reaktanata u atmosferi zasićenom vodenom parom, te su također izolirane i opisane dvije intermedijarne faze koje prvotno nastaju iz reaktanata, a kasnije se tijekom reakcije izgube. Također je ustanovljeno da je za nastanak i izolaciju nove polioksomolibdatne jezgre ključan izbor kompleksnog protuiona. Novi je polioksomolibdat ispitan i kao katalizator reakcije epoksidacije ciklooktena, te je nađeno da kroz 24 sata ima veći katalitički učinak od bilo hepta- bilo oktamolibdata pri istim uvjetima.

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti

Broj posjeta:
204190