Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3050172
25. 9. 2019. u 13:38
Objavljen znanstveni rad u časopisu Angewandte Chemie

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Dominik Cinčić i Vladimir Stilinović, u suradnji s Mihaelom Erakovićem i Krešimirom Molčanovom s instituta Ruđer Bošković, objavili su rad Crystallographic Charge Density Study of the Partial Covalent Nature of Strong N⋅⋅⋅Br Halogen Bonds u prestižnom časopisu Angewandte Chemie Int. Ed. (IF 12,102).

Rad predstavlja kombinirano eksperimentalno-teorijsko istraživanje koje ukazuje na znatan kovalentni karakter jake halogenske veze. Kao modelni sustavi odabrani su: kokristal N‐bromsukcinimida s 3,5‐dimetilpiridinom (kompleks neutralnih molekula povezan jakom halogenskom vezom N⋅⋅⋅Br), sâm N‐bromsukcinimid (u čijoj su kristalnoj strukturi molekule povezane slabijom halogenskom vezom O⋅⋅⋅Br), te perklorna sol bis(3-metilpiridin)bromonijeva kationa (povezanog dvjema jednoelektronskim kovalentnim vezama Br-N). Kristali sva tri spoja podvrgnuti su pokusima difrakcije rentgenskih zraka visoke rezolucije koji su omogućili mapiranje elektronske gustoće u promatranim vezama i time eksperimentalno određivanje djelomičnog kovalentnog karaktera halogenske veze N⋅⋅⋅Br, kao i njezinu usporedbu s nekovalentnom halogenskom vezom O⋅⋅⋅Br te kovalentnom vezom Br-N u bromonijevu kationu. Dotični rezultati predstavljaju prvu primjenu tehnike difrakcije visoke rezolucije i kristalografske analize gustoće naboja u Hrvatskoj, a podatci temeljem kojih je analiza izvršena prikupljeni su na Kemijskom odsjeku. Računski je pak pokazano da u slučaju povezivanja N‐bromsukcinimida s 3,5‐dimetilpiridinom prijenos naboja postaje znatan ukoliko je udaljenost između atomâ broma i dušika manja od 3 Å, što ukazuje na kontinuirani prijelaz iz elektrostatske u kovalentnu interakciju.

Istraživanja su provedena u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367) voditelja Dominika Cinčića i projekta Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće nabojâ voditelja Vladimira Stilinovića. Rad je posvećen uspomeni na akademika Dragu Grdenića

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu