Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Nikola Cindro, u suradnji s Bahar Karadeniz, Tomislavom Mrlom, Martinom Tireli i Krunoslavom Užarevićem s Instituta Ruđer Bošković, objavio je rad Investigations of Thermally Controlled Mechanochemical Milling Reactions u časopisu ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF 6,97).

Autori rada pokazali su kako se kontrolom temperature u mehanokemijskim procesima može postići nova razina reaktivnosti koju nije moguće dobiti klasičnim mljevenjem u mlinu. Metodologija koja je razvijena primijenjena je na stvaranje četiri različita tipa veza. Najzanimljiviji rezultati dobiveni su na seriji spojeva s amidnim i ureidnim skupinama koji su sintetizirani kroz cikluse mljevenja pri različitim temperaturama. Na taj način selektivno su dobivena četiri različita produkta iz istih reaktanata. Metodologija je uz reakcije stvaranja amidne i ureidne veze C-N također demonstrirana na reakcijama formiranja veza C-C i C=N kao i koordinacijske veze u metaloorganskim mrežama. Reakcije su provedene u novom mehanokemijskom reaktoru koji je razvijen na Institutu Ruđer Bošković pod vodstvom dr. sc. Krunoslava Užarevića.

Autor: Vladimir Stilinović
Popis obavijesti

Broj posjeta:
410053