Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3048033
21. 4. 2020. u 14:04
Rad znanstvenika Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Chemistry - a European Journal

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Katarina Leko, Katarina Pičuljan i Josip Požar u suradnji s Rosanom Ribić sa Sveučilišta Sjever i Markom Hanževačkim i Zlatkom Brkljačom s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Solvophobically Driven Complexation of Adamantyl Mannoside with β‐Cyclodextrin in Water and Structured Organic Solvents u uglednom časopisu Chemistry-A European Journal (IF 5,16). Rad je istaknut na naslovnici časopisa.

Ranija istraživanja inkluzijskih kompleksa s ciklodekstrinima provedena su gotovo isključivo u vodi pri sobnoj temperaturi. Termodinamika reakcija kompleksiranja različitih hidrofobnih gostiju nije bila u skladu s klasičnom interpretacijom hidrofobne hidratacije, stoga se stabilnost kompleksnih vrsta pripisivala oslobađanju „visokoenergetske“ vode iz šupljine receptora (neklasični hidrofobni efekt). S druge strane, novija su istraživanja strukture hidratacijske vode ukazala su na ispravnost klasične interpretacije hidratacije sferičnih lipofilnih molekula, posebice pri nižim temperaturama.

U radu su prikazana detaljna termodinamička i strukturna istraživanja utjecaja temperature i otapala na kompleksiranje adamantil-glikozida s β-ciklodekstrinom. U vodi je zamijećena potpuna entalpijsko-entropijska kompenzacija standardne Gibbsove energije s temperaturom. Vrijednosti standardne reakcijske entropije i entalpije bile su u skladu s klasičnom interpretacijom hidrofobne hidratacije pri nižim, odnosno neklasičnom interpretacijom pri višim temperaturama. Navedeni rezultat povezao je termodinamiku nastanka inkluzijskih kompleksa ciklodekstrina sa saznanjima vezanim uz strukturu hidratacijske vode hidrofobnih soluta. Učinkovito kompleksiranje adamantil-glikozida zamijećeno je isključivo u organskim otpalima čije su molekule povezane jakim vodikovim vezama.Termodinamika kompleksiranja u nevodenim medijima bila je u skladu s neklasičnom interpretacijom hidrofobne solvatacije neovisno o temperaturi. Solvofobno uzrokovana inkluzija nepolarnih gostiju u šupljinu ciklodekstrina dakle nije ograničena samo na vodu. Može se očekivati i u drugim strukturiranim otapalima.

 

Cover profile: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202000850

 

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu